Editarea și creare de lucrări grafice pentru tipărirea sau executarea altor procedee de utilizare grafica (webdesign, serigrafie, timbru sec etc.), verificare cerințe tehnice (pre-press).

  • Pregătirea OPTIM(Ă) a machetelor pentru tipar sau orice alte procedee similare, este necesară cuplarea dorințelor și a așteptărilor clienților noștrii cu procedurile tehnice aferente obținerii produsului final. Este o etapă crucială deoarece clientul trebuie să cunoască faptul că, se poate ca între ceea ce se vede pe monitorul său, și ceea este tipărit pe o imprimantă obișnuită, prezintă diferențe semnificative, în raport cu calitatea profesională a unui tipar profesionist ( digital sau offset).
  • În cazul în care, noi nu am prezenta și atenționa clientul cu privire la aceste diferențe, pot apărea greșeli nedorite de conținut precum ( suprapuneri nedorite, caractere în plus sau lipsă, diacritice înlocuite cu alte simboluri, margini inestetice etc. ) ori greșeli de culoare ( indicațiilor conținute în manualul de identitate vizuală cu privire la culorile folosite, imagini întunecate sau luminoase prea mult „spate”, culori artificiale, etc.)

Asupra imaginilor brute se efectuează operațiuni complexe de reglare a culorii pe fiecare canal, de decupare, de curățire, de accentuare, de aducere la culorile corecte ( de ex: ciocolata să aibă culoarea specifică, pielea să fie roz etc.) sau alte multe efecte.

Se pot realiză colaje de fotografii, diverse trucaje artistice, se acționează asupra intesitatilor culorii, se aplică filtre de încețoșare (blur) sau scoatere în evidența (sharpen).

Etapele de grafică DTP și prelucrări imagini

  1. IDENTIFICAREA MESAJELOR PUBLICITARE DORITE

Plecând de la dorințele și idea d-voastră cât și de la domeniul de activitate al firmei d-voastră, vă vom prezenta sugestii de mesaje publicitare pe care în urma largii noatre experiențe le considerăm a fi adecvate pentru grafica aferentă.

În acesta etapă se poate conceptualiza dacă se dorește și tabelele aferente listelor de preț ori alte informații tabelare.

  1. IMPLEMENTAREA IMAGINILOR DORITE

În această etapă se va dimensiona imaginea originală pe cotele necesare publicării. Acest lucru presupune prelucrarea imaginilor (pozelor de produse, siglei, etc). Întotdeauna se va alege cea mai interesantă/importantă zonă a imaginii.

Suplimentar, dacă se dorește se pot realiză ședințe foto de produs, special dedicate obținerii unei calități ridicate în ceea ce privește imaginea finală de produs.

  1. SIMULARI GRAFICE

Imediat după prelucrarea grafică a imaginilor, clientului i se oferă o imagine brută de ansamblu a viitoarei grafici preconizate. Nefiind o grafică finală, putem discuta deschis despre dorințele clientului de ale modifica parțial sau chiar per ansamblu.

Aceste simulări grafice vor fi vizionate de către client și pe mail pentru o mai bună comunicare cu toți cei interesați în obținerea unei grafici finale perfor-mante.

  1. FORMATUL FINAL

In discutiile purtate cu clientul se vor stabili si detaliile tehnice aferente modului de finalizare a respectivei grafici DTP.

  1. REDIMENSIONAREA IMAGINII

Redimensionarea imaginii (randarea grafică) la dimensiunile reale, este un proces laborios de 2 până la 6 ore de lucru. Imaginea este adusă din stadiul ei original în formatul mărit.

În această etapă ne convingem exact de potențialul imaginii prelucrate. Totodată aflăm dacă grafica finală DTP aprobată de către client și prelucrată corespunzător din punct de vedere tehnic poate fi utilizată pentru realizarea efectivă a produsului finit dorit (broșuri, cataloage, flyere, bannere, firme luminoase, etc)

    Vrei sa ne contactezi?